เวลา

 

เมื่อพูดถึงเวลา แต่ละคนมีทัศนคติต่อเวลาแตกต่างกันไป

เวลาเป็นการสมมติขึ้น  สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ  เช่น  นับไปจำนวนต่าง ๆ

วัฎจักรของกาลเวลา  มนุษย์สมมติขึ้น เพื่อกำหนดเอาช่วงใดช่วงหนึ่ง  ระยะหนึ่ง ๆ ของการเดินไปของเวลาที่สมมติขึ้นมาใช้ในการคำนวณ (เวลาไม่มีตัวตน)  เพื่อประโยชน์ในการกำหนดกฎเกณฑ์  กำหนดขอบเขตการทำงานต่าง ๆ

การใช้ประโยชน์จากเวลา จึงมีการสร้างมาตรฐานของเวลา  โดยกำหนดการคำนวณการบอกเวลากลางวัน  กลางคืน  วัน  เดือน  ปี  และสร้างเครื่องมือในการกำหนดเวลาแต่ละวัน โดยสร้างนาฬิกาเพื่อกำหนดมาตรฐานเวลาให้ตรงกัน

 

 

ผู้เรียบเรียงบทความ

 ทีมงานนิวแนว

 

วันที่โพส

25/01/2557